Állásajánlataink

Utolsó frissítés: 2017. április 20. csütörtök

 


 


Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ
Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet

intézet igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest. 1022 Budapest, Herman Ottó út 15.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A NAIK Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet feladatellátásának, KFI tevékenységének szervezése és irányítása, a kitűzött szakmai célok megvalósulásának folyamatos ellenőrzése, értékelése; NAIK társintézetekkel való szoros együttműködés; hazai és nemzetközi pályázatokon való aktív részvétel; a kutatási eredmények széles körű terjesztése, gyakorlati alkalmazásuk elősegítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) a Kjt-nek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél illetve más kutató- és kutatást kiegészítő intézeteknél történő végrehajtásáról rendelkező 84/2011.(V.26.) Korm. rendelet és a 70/2011. (V11.26.) VM. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, szakirányú,
 • Angol nyelv tárgyalóképes ismerete;
 • Kutatóintézet vagy kutatási-oktatási szervezeti egység vezetésében szerzett vezetői tapasztalat;
 • Irodai számítógépes alkalmazások felhasználói szintű ismerete;
 • Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy;
 • Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Ágazati szakmai szervezet részéről kiadott támogató ajánlás;
 • Szakirányú tudományos fokozat (PhD/Kandidátus)

Elvárt kompetenciák:

 • Jó problémamegoldó képesség, kreativitás, kapcsolatteremtő készség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes életutat bemutató szakmai önéletrajz, az eddigi munkahelyek, munkakörök feltüntetésével, a szakmai munka részletes ismertetésével;
 • Egyetemi végzettséget, nyelvtudást, egyéb végzettséget, esetleg tudományos fokozatot igazoló iratok másolata (eredeti okmányok bemutatása a pályázat elnyerése esetén szükséges);
 • Az intézet vezetésére, fejlesztésére vonatkozó koncepció;
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (másolat)
 • Orvosi igazolás, mely a pályázó magasabb vezetői beosztás ellátására alkalmas egészségügyi állapotát igazolja;
 • Nyilatkozat, melyben intézetigazgatói megbízása esetén vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását;
 • Nyilatkozat, melyben hozzájárul, hogy a pályázat anyagát és az ehhez kapcsolódó személyes adatait, pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik, kezelhetik.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szikura Jánosné nyújt, a 06-28-526-180 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ címére történő megküldésével (2100 Gödöllő, Szent-Györgyi Albert út 4. ).

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NAIK/1804-1/2017 , valamint a beosztás megnevezését: intézet igazgató.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázók alkalmasságát a benyújtott pályázatok és személyes szakmai meghallgatás alapján a NAIK főigazgatója által felkért bíráló bizottság értékeli és fogalmaz meg javaslatot a főigazgató részére, aki a földművelésügyi miniszter egyetértésével dönt az intézetigazgató személyéről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• NAIK honlap - 2017. április 19.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.naik.gov.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
 


Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ
Halászati Kutatóintézet

intézet igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                      

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5540 Szarvas, Anna liget 8.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A NAIK Halászati Kutatóintézet feladatellátásának, KFI tevékenységének szervezése és irányítása, a kitűzött szakmai célok megvalósulásának folyamatos ellenőrzése, értékelése; a halászati kutatások nemzetközi és hazai előrehaladásának figyelemmel kisérése; az intézet kapcsolat rendszerének fejlesztése;NAIK társintézetekkel való szoros együttműködés; hazai és nemzetközi pályázatokon való aktív részvétel; a kutatási eredmények széles körű terjesztése, gyakorlati alkalmazásuk elősegítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) a Kjt-nek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél illetve más kutató- és kutatást kiegészítő intézeteknél történő végrehajtásáról rendelkező 84/2011.(V.26.) Korm. rendelet és a 70/2011. (VII.26.) VM. rendelet rendelkezései az irányadók.                      

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, szakirányú,
 •  
 • Angol nyelv tárgyalóképes ismerete;
 • Kutatóintézet vagy kutatási-oktatási szervezeti egység vezetésében szerzett vezetői tapasztalat;
 • Irodai számítógépes alkalmazások felhasználói szintű ismerete;
 • Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy;
 • Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Ágazati szakmai szervezet részéről kiadott támogató ajánlás;
 • Szakirányú tudományos fokozat (PhD/Kandidátus)

Elvárt kompetenciák:

 • Jó problémamegoldó képesség, kreativitás, kapcsolatteremtő készség.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes életutat bemutató szakmai önéletrajz, az eddigi munkahelyek, munkakörök feltűntetésével, a szakmai munka részletes ismertetésével;
 • Egyetemi végzettséget, nyelvtudást, egyéb végzettséget, esetleg tudományos fokozatot igazoló iratok másolata (eredeti okmányok bemutatása a pályázat elnyerése esetén szükséges);
 • Az intézet vezetésére, fejlesztésére vonatkozó koncepció;
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (másolat)
 • Orvosi igazolás, mely a pályázó magasabb vezetői beosztás ellátására alkalmas egészségügyi állapotát igazolja;
 • Nyilatkozat, melyben intézetigazgatói megbízása esetén vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását;
 • Nyilatkozat, melyben hozzájárul, hogy a pályázat anyagát és az ehhez kapcsolódó személyes adatait, pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik, kezelhetik.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szikura Jánosné nyújt, a 06-28-526-180 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ címére történő megküldésével (2100 Gödöllő, Szent-Györgyi Albert út 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NAIK/1805-1/2017 , valamint a beosztás megnevezését: intézet igazgató.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázók alkalmasságát a benyújtott pályázatok és személyes szakmai meghallgatás alapján a NAIK főigazgatója által felkért bíráló bizottság értékeli és fogalmaz meg javaslatot a főigazgató részére, aki a földművelésügyi miniszter egyetértésével dönt az intézetigazgató személyéről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • NAIK honlap - 2017. április 19.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.naik.gov.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. április 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Copyright 2014 Állásajánlataink.
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free