Állásajánlataink

Utolsó frissítés: 2017. február 23. csütörtök

 


 

Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóintézet
Genetikai Főosztály, Növénygenomikai és növény-mikroba kölcsönhatás csoport

Intézeti Mérnök

munkakör betöltésére.
 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017.03.15-től 2018.03.31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony                      

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2100 Gödöllő, Szent-Györgyi Albert utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Kutatási téma: A szimbiotikus nitrogénkötő gümő differenciációjában és fenntartásában résztvevő növényi gének azonosítása és vizsgálata. Feladatok: Mutáns növények mikroszkópos és molekuláris biológiai vizsgálata. A hibát szenvedett gének azonosítása és funkcionális jellemzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, Biológus, biológia szakos, agrár,-vagy kertészmérnöki mesterfokozatú (MSc) egyetemi oklevél,
 • •Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,
 • •Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • •Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Molekuláris biológiai kutatásban szerzett gyakorlat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 • •Molekuláris biológiai témában készített MSc dolgozat

Elvárt kompetenciák:

 • •Tudományos életpálya iránti elkötelezettség,
 • •Jó szintű Kommunikációs készség,
 • •Jó szintű Képesség csoportmunkába történő munkavégzésre,
 • •Innovatív gondolkodásmód,
 • •Szakirodalom követése és feldolgozása,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. március 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:2017. március 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kaló Péter nyújt, a 28/526-104 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Dr, Kaló Péter részére a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje:2017. március 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A közalkalmazotti kinevezésben 4 hónap próbaidő kerül kikötésre.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.naik.hu, www.abc.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. február 21.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

NAIK Erdészeti Tudományos Intézet
Sárvári Kísérleti Állomás


erdésztechnikus

munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Vas megye, 9600 Sárvár, Várkerület utca 30/A.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézet Ökológiai és Erdőművelési Osztályának munkáihoz kapcsolódó technikusi feladatok ellátása (legfőképp állomány felvételi­, termőhely feltárási munkák végzése, minták gyűjtése, feldolgozása, adatrögzítés).

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Középfokú képesítés, erdésztechnikus,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Magyar állampolgárság
 • Büntetlen előélet, illetve nem áll a tevékenység folytatását kizáró
 • foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • idegen nyelv társalgási szintű ismerete

Elvárt kompetenciák:

 • Precizitás, önálló munkavégzésre való képesség,
 • Jó problémamegoldó képesség,
 • Jó kommunikációs készség, kezdeményezőkészség,
 • Rugalmas, együttműködő személyiség,
 • Kitartás, jó munkabírás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz
 • végzettséget és szakképzettséget tanúsító okiratok másolata
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet, továbbá annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, vagy hatósági erkölcsi bizonyítvány hiányában az igénylést alátámasztó igazolás másolata
 • pályázó hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy az elbírálásban résztvevők a teljes pályázati anyagba betekinthetnek

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 14.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kámpel József nyújt, a 30/584­-4435 ­os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ címére történő megküldésével (9600 Sárvár, Várkerület utca 30/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2/2017. , valamint a munkakör megnevezését: erdésztechnikus.

                                                                             vagy

 • Elektronikus úton Kámpel József részére a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. E­mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beküldött írásos pályázati anyag bírálatát követően a legjobb pályázók személyes meghallgatását követően történik a kiválasztás.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 17.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.erti.hu, www.naik.hu honlapon szerezhet
 
Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóintézet
Gazdálkodási osztály, Műszaki üzemeltetési részleg

Karbantartó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2100 Gödöllő, Szent-Györgyi Albert utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézet épületein belüli karbantartási munkák elvégzése, - általános karbantartási feladatok - festési burkolási munkák elvégzése - bútorok mozgatása, irodák berendezése - kertgondozási feladatok, gépjárművek kezelése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Szakmunkásképző intézet, festő vagy burkoló,

        építőipar, épület karbantartás - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        B kategóriás jogosítvány,

        Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Épület karbantartás terén szerzett gyakorlat, sokrétű szakmai ismeret, ezermester beállítottság - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        pontos, precíz munkavégzés,

        rugalmasság,

        önálló munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Iskolai végzettséget igazoló okmányok

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pálinkás István nyújt, a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ címére történő megküldésével (2100 Gödöllő, Szent-Györgyi Albert utca 4. fsz. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NAIK/2687-3/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Karbantartó.

        Elektronikus úton Pégerné Gracza Ágnes részére a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató 4 hónap próbaidőt nevesít a kinevezésben.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.naik.hu, www.abc.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. február 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 


Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Bábolna Nemzeti Ménesbirtok

pénzügyi-számviteli ügyintéző

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                      

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2943 Bábolna, Mészáros utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Kimenő számlák készítése, kötelezettség vállalás rögzítése, készlet változás könyvelése, bankkivonatok feldolgozása, nyilvántartások kezelése, beérkező számlák elleőrzése, érvényesítése, szállítói számlák kezelése, pénztárkezelés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                 

Pályázati feltételek:

 • Emelt szintű szakképesítés, minimum mérlegképes könyvelő,
 • pénzügyi-számviteli ügyintéző - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Felsőfokú képesítés, szakirányú felsőfokú végzettség,
 • mezőgazdasági területen szerzett gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata,szakmai önéletrajz,érvényes erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kreitl Ilona nyújt, a 0630/3848635 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Kreitl Ilona régiós gazdasági igazgató helyettes részére a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • NAIK honlap

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.naik.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. február 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 


Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóintézet
Állatbiotechnológiai Főosztály, Nyúl Genom Biológiai és Biomodell csoport

Tudományos munkatárs

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017.03.01-től 2019.12.31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2100 Gödöllő, Szent-Györgyi Albert utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A 2016 évben elnyert NVKP "Fókuszban az atherosclerosis: új terápiás célpontok és gyógyszerjelöltek azonosítása" című pályázaton: génszerkesztéssel előállított nyúlmodellek tervezése, elkészítése, fenntartása és jellemzése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                 

Pályázati feltételek:

 • PhD, Biológus, állatorvos, agrár biotechnológus,
 • Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,
 • Molekuláris biológia, állat kísérletek - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Büntetlen előélet
 • Csapat munkában jártasság, jó kommunikációs képesség, oktatási tapasztalat
 • Bármilyen második nyelv -alap fokú
 • alkalmazói szintű excel, power point, statisztikai program

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Tudományos közleményekkel igazolhatóan egér és nyúl állatkísérletek terén szerzett szakmai tapasztal - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

 • Mikroinjektálás technikában jártasság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz MTMT azonosítóval, publikációs jegyzék, motivációs levél, végzettséget igazoló dokumentumok, nyelvvizsga bizonyítvány, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr Bősze Zsuzsanna nyújt, a email: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Pégerné Gracza Ágnes részére a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Alkalmazás esetén a kinevezésben előírt próbaidő 3 hónap. A munkakör részmunkaidős alkalmazással is betölthető, ebben az esetben a munkaidő: minimum 6 óra/nap.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.naik.hu, www.abc.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. január 30.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 


Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

NAIK Erdészeti Tudományos Intézet
Püspökladányi Kísérleti Állomás


erdésztechnikus

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4150 Püspökladány, Farkassziget 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • Az intézet ültetvényszerű fatermesztési osztályának munkáihoz kapcsolódó technikusi feladatok ellátása (legfőképp állományfelvételi, termőhelyfeltárási munkák végzése, adatfeldolgozás), a kísérleti állomás kezelésében lévő erdőállományokkal kapcsolatos erdőgazdálkodási feladatok elvégzése.
 • Személyes önképzés,
 • A jogszabályokban és az Intézet belső szabályzatában, rendelkezéseiben előírt munka-és balesetvédelmi, tűzvédelmi-, környezetvédelmi előírások szigorú betartása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi )XXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Középfokú képesítés, erdésztechnikus,
 • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Büntetlen előélet, illetve nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt
 • Magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • idegen nyelv társalgási szintű ismerete

Elvárt kompetenciák:

 • Precizitás, önálló munkavégzésre való képesség,
 • Kiváló problémamegoldó képesség,
 • Jó kommunikációs készség, kezdeményezőkészség,
 • Rugalmas, együttműködő személyiség,
 • Kitartás, jó munkabírás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz
 • végzettséget és szakképzettséget tanúsító okiratok másolata
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet, továbbá annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, vagy hatósági erkölcsi bizonyítvány hiányában az igénylést alátámasztó igazolás másolata
 • pályázó hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy az elbírálásban résztvevők a teljes pályázati anyagba betekinthetnek

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csiha Imre nyújt, a 54/451-169 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ címére történő megküldésével (4150 Püspökladány, Farkassziget . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2017. , valamint a munkakör megnevezését: erdésztechnikus.
                                                                                        vagy
 • Elektronikus úton Csiha Imre részére a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beküldött írásos pályázati anyag bírálatát követően a legjobb pályázók személyes meghallgatását követően történik a kiválasztás.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 15.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.erti.hu, www.naik.hu honlapon szerezhet.

 


Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ
Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet


intézet igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1022 Budapest, Herman Ottó út 15.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A NAIK Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet feladatellátásának, KFI tevékenységének szervezése és irányítása, a kitűzött szakmai célok megvalósulásának folyamatos ellenőrzése, értékelése; NAIK társintézetekkel való szoros együttműködés; hazai és nemzetközi pályázatokon való aktív részvétel; a kutatási eredmények széles körű terjesztése, gyakorlati alkalmazásuk elősegítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) a Kjt-nek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél illetve más kutató- és kutatást kiegészítő intézeteknél történő végrehajtásáról rendelkező 84/2011.(V.26.) Korm. rendelet rendelkezései és a 70/2011. (VII.26.) VM. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, szakirányú,
 • Angol nyelv tárgyalási szintű nyelvtudás,
 • Kutatóintézet vagy kutatási-oktatási szervezeti egység vezetésében szerzett vezetői tapasztalat; - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy;
 • Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Ágazati szakmai szervezet részéről kiadott támogató ajánlás;
 • Szakirányú tudományos fokozat (PhD/Kandidátus

Elvárt kompetenciák:

 • Jó problémamegoldó képesség, kreativitás, kapcsolatteremtő készség.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes életutat bemutató szakmai önéletrajz, az eddigi munkahelyek, munkakörök feltűntetésével, a szakmai munka részletes ismertetésével;
 • Egyetemi végzettséget, nyelvtudást, egyéb végzettséget, esetleg tudományos fokozatot igazoló iratok másolata (eredeti okmányok bemutatása a pályázat elnyerése esetén szükséges);
 • Az intézet vezetésére, fejlesztésére vonatkozó koncepció;
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (másolat)
 • Orvosi igazolás, mely a pályázó magasabb vezetői beosztás ellátására alkalmas egészségügyi állapotát igazolja;
 • Nyilatkozat, melyben intézetigazgatói megbízása esetén vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását;
 • Nyilatkozat, melyben hozzájárul, hogy a pályázat anyagát és az ehhez kapcsolódó személyes adatait, pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik, kezelhetik.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 17

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szikura Jánosné nyújt, a 06-28-526-180 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ címére történő megküldésével (2100 Gödöllő, Szent-Györgyi Albert út 4.).
 • Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: NAIK/203-1/2017 , valamint a beosztás megnevezését: intézet igazgató.


A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázók alkalmasságát a benyújtott pályázatok és személyes szakmai meghallgatás alapján a NAIK főigazgatója által felkért bíráló bizottság értékeli és fogalmaz meg javaslatot a főigazgató részére, aki a földművelésügyi miniszter egyetértésével dönt az intézetigazgató személyéről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • NAIK honlap - 2017. január 18.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.naik.gov.hu honlapon szerezhet.
 

Copyright 2014 Állásajánlataink.
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free