NAIK - Állattenyésztési, Takarmányozási és Húsipari Kutatóintézet (ÁTHK)

Utolsó frissítés: 2016. február 15. hétfő

 

Az ÁTHK tevékenységében négy nagyobb tevékenységi kör különül el:

  • a nagytestű háziállat fajok tenyésztésén belüli alap és alkalmazott kutatás, fejlesztő tevékenység (hagyományos tenyésztési eljárások, állattenyésztési biotechnológia);
  • a takarmányozás és takarmánygazdálkodás területén alap és alkalmazott kutatás, fejlesztő tevékenység (takarmányozás-élettani vizsgálatok);
  • interdiszciplináris kutatások(környezetvédelmi vizsgálatok, állatjóléti/welfare  kutatások, táplálkozás-tudományi kutatások, általános biológiai kutatások);
  • országos és regionális állattenyésztési és takarmányozási szaktanácsadás.

Az Intézet alapító jogelődjét, a Magyar Királyi Állatélettani és Takarmányozási Kísérleti Állomást 1896-ban alapította az akkori földművelésügyi kormányzat. A II. világháborút követően 1949-ben alakult meg az Állattenyésztési Kutatóintézet, majd többszöri átalakítás után 2014. január 1-jétől olvadt be a teljes magyarországi „agrárkutatási palettával” foglalkozó Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központba (NAIK).

A növekvő népesség élelmezése egyre nagyobb mennyiségű, jó minőségű élelmiszer előállítását teszi szükségessé, ami vonatkozik az állati eredetű élelmiszerekre is. A termelés volumene csak a fenntartható mezőgazdaság elveinek megfelelő hatékonyság-javításával emelhető a kívánt szintre, amihez figyelembe kell venni az állatvédelmi, környezetvédelmi és élelmiszerbiztonsági követelményeket, meg kell felelni a fogyasztói elvárásoknak, és meg kell őrizni a biodiverzitást. Új módszereket kell kidolgozni és bevezetni, a tenyésztés, a takarmányozás, a génmegőrzés, az állatvédelem, az állattartás és a környezetvédelem területén.

A hazai állattenyésztési és takarmányozási kutatásban betöltött vezető szerepét, a nehézségek ellenére, az intézet mindeddig meg tudta tartani. Az elmúlt néhány évtizedben elért számtalan eredmény, a mindennapi gyakorlatban realizálódva, bizonyította kutatóink invenció-gazdagságát, felkészültségét és elkötelezettségét szakmájuk iránt. Új fajták, technológiák kikísérletezése vagy fejlesztése adott állandó kihívást az intézet kutatóinak, akik közül sokan értek el magas tudományos fokozatot, szereztek maguknak és az ÁTHK-nak hazai és nemzetközi hírnevet.

A rendszerváltás és az Európai Unióhoz való csatlakozás utáni új helyzet az Intézet feladatainak struktúráját, a hangsúlyokat megváltoztatta. A mezőgazdaság, és ezen belül mindenekelőtt a tulajdonformák átalakulása, továbbá a piaci szerkezet módosulása, döntő szerepet játszott a folyamatban.

Az intézeti infrastruktúra kiépítettsége többnyire jó, a laboratóriumokon kívül a kísérleti állattartó telepek (anyagcsere istálló, hízómarha,- juh-, sertéstelep, tej/sajtüzem, vágóhíd, takarmányüzem) biztosítanak feltételeket a ritkaság számba menő, in vivo kísérletek elvégzéséhez. Számos nemzetközi együttműködésünk is a telepek révén alakult ki. Őshonos háziállat fajtáink közül mangalica, fekete racka és magyar szürke állomány biztosítja a piaci újrahasznosításhoz nélkülözhetetlen kutatások számára a hátteret.

Itt kell megemlíteni: az ÁTHK kiemelt feladatként kezeli az őshonos magyar háziállatfajták megőrzését, korszerű agrárpiaci szerepük kialakítását az országimázs és a multifunkcionális mezőgazdaság nyújtotta lehetőségek kihasználásával és fokozásával.

Élettani kísérleteink metodikai fejlesztéséhez kiváló teret nyújt a Semmelweis Egyetemmel 2012-ben közösen létrehozott és üzemeltetett George Berci Kísérletes Műtéttani Laboratórium.

A 2012-ben született sertésstratégiai kormányprogramhoz szükséges kutatásokat intézetünk megkezdte. A magyar „kultúr sertésfajták” kis- és középüzemi felvirágoztatáshoz a kormány az ÁTHK-ban építette ki a korszerű hízékonysági és vágási teljesítményvizsgáló állomást, amely a tenyésztőknek nyújtott szolgáltatáson kívül nemzetközileg is kiemelkedő alapot ad tudományos projektekhez.    

A kutató tevékenység mellett minősített kollégáink részt vesznek a szakirányú rendeletek szakmai előkészítésében, a felsőoktatásban. Szaktanácsadási tevékenységünket az utóbbi években regionális fejlesztési programokká, III. világbeli tevékenységgé terjesztettük ki.

Néhány kutatónk vezető szerepet tölt be rangos hazai és nemzetközi szakmai szervezetekben, bírálói testületekben: pl. MTA szakbizottságai, Magyar Állattenyésztők Szövetsége, Országos Tudományos Kutatási Alap, Szaporodás-biológiai Világszövetség, Európai Embrió-átültető Társaság, Alkalmazott Andrológiai Társaság stb.  

A sokrétű tevékenység felvillantása is jelzi, hogy munkánkat az aktualitások megragadása és a tudományos komplexitás jellemzi. A tudományos kérdések felvetésénél, a pályázatok összeállításánál és kivitelezésében együttműködünk az innovatív mezőgazdasági vállalkozásokkal, így nem szakadunk el a gyakorlat igényeitől. Természetesen szorosan együtt dolgozunk az akadémiai és egyetemi kutatóhelyekkel, a NAIK többi kutatóintézetével természetesen napi kapcsolatban állunk, és közös, interdiszciplináris programokon munkálkodunk. Partnereink között tenyésztő szervezetek, társadalmi egyesületek is vannak.

Külföldi együttműködéseinkvalamennyi kontinensre kiterjednek, de zömében európaiak és távol keletiek. Kétoldalú pályázatokban, európai keretprogramokban és egyéb projektekben öltenek testet. 

A tudományos munkát kétfőosztályra tagolva végezzük: Állattenyésztési Főosztály, Takarmányozási Főosztály. Kutatócsoportjaink egy-egy vezető kutató irányításával dolgoznak. Évente 25-40 fajsúlyos közleményünk jelenik meg lektorált szaklapokban, ezen kívül számos előadást tartanak kutatóink szakmai konferenciákon és ismeretterjesztő fórumokon, és közölnek cikkeket különböző mezőgazdasági sajtóorgánumokban.

Az ÁTHK jelenlegi létszáma 64 fő , 34 kutatói besorolásban. A kutatók minősítése napjainkban az alábbi:

  • Magyar Tudományos Akadémia doktora     1
  • kandidátus ill. PhD                                           12

 

Dr. Bozó Sándor Alapítvány Pályázatot hirdet fiatal kutatók részére

Tovább az intézet honlapjára

Copyright 2014 Állattenyésztési, Takarmányozási és Húsipari Kutatóintézet.
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free