NAIK - Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóintézet (MBK)

Utolsó frissítés: 2016. június 06. hétfő

 

A NAIK- Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóintézet a legnagyobb létszámú és legjelentősebb kutatóbázis mind a növény mind az állatbiotechnológia területén. Intézet Igazgató Dr. Olasz Ferenc, Kutatási Igazgatóhelyettes Dr. Silhavy Dániel, Gazdasálkodási Osztályvezető Czenéné Hájas Anna. A NAIK-MBK feladata, hogy magas színvonalú, alap és alkalmazott kutatást folytasson a növények és állatok nemesítése céljából, valamint a korszerű környezetvédelmi technológiák bevezetésében. A NAIK-MBK-nak három szekciója és egy központi szolgáltató egysége is van. A 2011-ben ismét életre hívott Állatbiotechnológia Szekciót (vezetője Hiripi László) három munkacsoport alkotja. Munkatársai kiemelkedő szerepet játszanak új transzgenikus technológiák adaptálásában és nyúlmodellek létrehozásában. Az ELTE-vel együttműködve hozták létre az Európai szabadalmat élvező, fokozott immunválasz képességű egér és nyúlmodelleket. Egy másik csoport célja olyan genomszintű polimorfizmusok vizsgálata kérődzőkben, melyek egyben funkcionális különbségeket is kódolnak. A harmadik csoport transzkriptom analízist és pluripotens őssejtek karakterizálását végzi nyúlban. A Növénybiotechnológiai szekciót (vezetője Havelda Zoltán) öt csoport alkotja. Több csoport a kisméretű nem kódoló RNS-ek (mikró és kis interferáló RNS-ek) biológiai szerepének feltárásán keresztül vizsgálja, például a hőmérséklet érzékelésben, vagy a növények fejlődésében és a vírus rezisztencia kialakulásában játszott szerepüket, illetve a kis nem kódoló RNS-eken alapuló vírusok elleni védekezési rendszer molekuláris hátterének feltárásában vesz részt. Egy újabb csoport a burgonya, mint fontos haszonnövényünk stressz tűrését vizsgálja. Egy kis csoport a az egyszikű és kétszikű szántóföldi növényfajokban a gomba-, és vírusbetegségek elleni rezisztencia molekuláris genetikára alapozott kialakításán fáradozik. A Genetikai Szekció (vezetője Olasz Ferenc) öt csoportjának legtöbb projektje a patogén organizmusok és a gazda-patogén szervezet közötti kölcsönhatások tanulmányozására irányul mind állati, mind növényi rendszerekben. A kutatás a következő kölcsönhatásokat öleli fel: alma - Erwinia baktérium, baromfi- Salmonella baktérium, sertés - Ecoli baktérium, paprika - Xanthomonas baktérium, paprika – Meloidogyne fonálférgek, lucerna- Fusarium gombák, paprika - TSWV vírus. Az újonnan létrehozott Mikrobiális genomika csoport más NAIK intézetekkel együttműködve a tej ágazat versenyképességének növelését célozza genomikai módszerek bevezetésével illetve a badacsonyi borok minőségének javítására törekszik új élesztő starter kultúrák létrehozásával. Az MBK Mezőgazdasági Genomika és Bioinformatika csoportja bioinformatikára, microarray analízisre és új generációs szekvenálási adatok feldolgozására specializálódott. Ezeken a területeken támogatják az MBK egyéb csoportjainak munkáját. Kiemelt kutatási témájuk volt a Mangalica sertés genomikájának megalapozása, mangalica specifikus genetikai markerek azonosítása, hazánkban elsőként. A Diagnosztika csoport 2013-ban alakult azzal a céllal, hogy szőlőültetvények törzsgyűjteményeiben vírus diagnosztikai vizsgálatokat végezzen. A Növényi Szövettenyésztési csoport szolgáltatásként végzi homozigóta, dihaploid (DH) paprika vonalak in vitro portok kultúrával történő előállítását és paprika és alma szövettenyésztését és mikroszaporítását.

 

Tovább az intézet honlapjára

Copyright 2014 Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóintézet.
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free