NAIK - Öntözési és Vízgazdálkodási Önálló Kutatási Osztály (ÖVKI)

Utolsó frissítés: 2014. április 25. péntek

 

2014. január 1-jével megkezdte működését a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (NAIK), mely tizenhárom agrár- és élelmiszergazdasághoz kapcsolódó kutatóintézet összevonásával, működésének összehangolásával jött létre. A jogelőd Halászati és Öntözési Kutatóintézet beolvadásával és szakmai feladatainak megbontásával létrejött az Öntözési és Vízgazdálkodási Önálló Kutatási Osztály (NAIK ÖVKI). Az önálló osztály megalakulásának célja és feladata a mezőgazdasági vízgazdálkodással, öntözéssel és rizstermesztéssel kapcsolatos nagy múltú, kutatási programok beindítása és sikeres végrehajtása. Ennek legfontosabb elemei a vizek mennyiségi és minőségi állapotának megőrzése és javítása, a rendelkezésre álló vízkészletek kihasználtságának fokozása. A jövőben várható szélsőséges vízháztartási helyzetekhez való alkalmazkodás elősegítése, környezettudatos és víztakarékos termeléstechnológiák, illetve megújuló és alternatív energiaforrások alkalmazása, a termelés gazdaságosságának fokozása a helyi adottságok szerint. Feladata továbbá az EU VKI és az ökológiai igények kielégítését figyelembe vevő komplex programok kidolgozása, és az új tudományos eredmények gyakorlati megvalósítása.

Az osztály irányítása alá tartozik a NAIK ÖVKI Környezetanalitikai Központ Vizsgáló Laboratórium, a NAIK ÖVKI Galambosi Rizskísérleti Telep, a NAIK ÖVKI Liziméter telep és a NAIK ÖVKI Radiológiai tenyészkert.

Mezőgazdasági vízgazdálkodás KFI:

A mezőgazdasági vízgazdálkodással kapcsolatos kutatások célja:

 • a klímaváltozás negatív hatásainak mérséklését elősegítő kutatások;
 • szélsőséges vízháztartási helyzetekhez való alkalmazkodás lehetőségeinek kutatása;
 • a hazai öntözés helyzetét és fejlesztési lehetőségeit elemző és megalapozó kutatások;
 • belvízgazdálkodással összefüggő komplex kutatások, GIS-alapú belvíz-veszélyeztetettségi értékelés, területhasznosítási alternatívák kidolgozása;
 • a mezőgazdasági vízgazdálkodás környezetvédelmi, természetvédelmi és szocio-ökonómiai szerepének kutatása;
 • a mezőgazdasági vízgazdálkodás pozitív és negatív externális hatásainak értékelése;
 • EU VKI és a mezőgazdasági vízgazdálkodás kapcsolatának kutatása;
 • a mezőgazdasági vízgazdálkodás szerepe a vizes élőhelyek fenntartásában, összefüggésben az ökoszisztéma szolgáltatásokkal;
 • a vizek mezőgazdasági célú hasznosítási lehetőségeinek meghatározása.

Öntözéses gazdálkodás KFI:

A kutatások célja az öntözéses gazdálkodás bővítéséhez és fejlesztéséhez szükséges tudományos háttér erősítése, különös tekintettel a klímaváltozás hazánkat érintő káros hatásainak mérséklésére. A magyar vidékfejlesztési stratégiával összhangban célunk:

 • környezetbarát öntözéses technológiák alkalmazásának elősegítése;
 • a növények vízigényéhez igazodó, hatékony vízfelhasználás támogatása;
 • a növény-talaj-víz rendszer anyagforgalmának vizsgálata;
 • toxikus elemek környezetben történő akkumulációjának vizsgálata;
 • szennyvízöntözés energiaültetvényekben.

Rizstermesztés és -nemesítés KFI:

A hazai öntözéses gazdálkodás különleges elemének számító rizs (Oryza sativa L.) és indiánrizs (Zizania aquatica) termesztés fenntartható fejlődésének elősegítése a termesztéstechnológia és a biológiai alapok (génmegőrzés és nemesítés) fejlesztése által kiemelt célként szerepel a csoport feladatai között:

 • a rizs és indiánrizs nemesítése, valamint genetikai tartalékainak megőrzése és fejlesztése;
 • a rizs abiotikus (hideg, szárazság) és biotikus (járványos barnulás, Aphelenchoides besseyi) stressz-toleranciájának vizsgálata;
 • a termesztéstechnológia fejlesztése, különös tekintettel az organikus rizstermesztésre - rizsföldi halnevelés;
 • a rizstermesztés természetvédelmi jelentőségének feltárása (védett madarak, vizes élőhely).
Copyright 2014 Öntözési és Vízgazdálkodási Önálló Kutatási Osztály.
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free