Portás

Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján 
pályázatot hirdet
 

Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet 

portás
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 1 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Budapest, 1022, Herman Ottó út 15.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A portán lévő központi telefon kezelése. A szolgálati idő alatt a főbejárati sorompó kezelése. A szolgálat átvételének és átadásának regisztrálása. Gépkocsiforgalom ellenőrzése (esetleg menetlevél, ill. szállítólevél szükség szerinti ellenőrzése, a be- és kiszállítás ellenőrzése). A munkaidőn túli ill. a hétvégi benntartózkodásokról leadott engedélyek ellenőrzése ill. naplóba rögzítése. A kulcsok kiadásának és visszavételének dokumentálása. A portán lévő kulcskazetta (az intézmény helyiségeinek kulcsaival) felügyelete szükség szerinti használata ill. átadása. Műszak végén eseménynapló vezetése. A kapuk zárása ill. nyitása közötti időszakban a telephely és az épületek két óránkénti körbejárása. Rendkívüli esemény észlelésekor az illetékes hatóság ill. az intézmény vezetőségének értesítése és a hatóság kiérkezéséig a szükséges segítség megadása ill. elvégzése. Ismernie kell az épületek ill. a telephely fő közműelzáróinak helyét ill. kezelését. Szükség szerint eseti feladatok ellátása. Munkavégzés helyszíne: 2. kerület, Herman Ottó út 15. és/vagy 9. kerület, Gubacsi út 6/b.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Középfokú képesítés, személy- és vagyonőri végzettség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Szakmai önéletrajz, motivációs levél, végzettséget igazoló okirat másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 25.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet címére történő megküldésével (1022 Budapest, Herman Ottó út 15.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NAIK/313-19/2017, valamint a munkakör megnevezését: portás.

vagy

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 30.

Programajánló

2018. május 25., péntek, 09:30
Helyszín: MTA Székház - Kisterem 1051 Budapest Széchenyi I. tér 9. Kisterem II. emelet
2018. június 2., szombat, 09:30 - 19:00
Helyszín: NAIK - Gyümölcstermesztési Kutatóintézet (GYKI) - Budatétényi Rózsakert 1223 Budapest Nagytétényi út 190.