Ismerjük meg az agrárerdészeti rendszerek előnyeit!
agroinform.hu – 2019. január 10., csütörtök, 17:26

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ szakmai közreműködésével 2019 elején országos gazdatájékoztató rendezvénysorozatot szervez a többfunkciós mezőgazdasági hasznosításról, mai kifejezéssel élve az agrárerdészeti rendszerekről.

Az agrár-erdészeti rendszerekben különböző tevékenységeket ötvözhetünk

Az „agrárerdészeti rendszer” és az „agrárerdészeti fásítás” új fogalmak, de közel sem új tevékenységekre utalnak. A XIX. század végéig a gazdálkodók – az önellátásra törekvés, valamint a birtok és a munkaerő optimális kihasználása jegyében – általában sokfunkciós mezőgazdálkodásra törekedtek. A földjeiken helyet kaptak a gabonatermelő területek, a legelők, a kaszálók, a gyümölcsösök, az erdők vagy facsoportok, valamint a lakóegységek környékén a zöldségeskertek.

Praktikus megfontolások, vagy helyszűke miatt akár együttesen is, például fás legelők gyümölcsfákkal, illetve mézelő fafajokkal, vagy gabonatáblák, zöldségeskertek, szérűskertek, baromfiudvarok fasorokkal, facsoportokkal.

Az intenzív mezőgazdálkodás elterjedésével ez a sokfunkciós mezőgazdálkodás ugyan jelentősen visszaszorult, de elsősorban a kisbirtokokon és a háztáji gazdaságokban máig fennmaradt. A folyamat ma részben visszafordulni látszik. Az intenzív mezőgazdálkodás ugyanis, mint időközben kiderült, a gyenge termőhelyeken nem jövedelmező tevékenység, illetve számos környezeti, de egyben gazdasági problémát eredményezhet (tömörödött, kiélt, szennyezett, víz és szél által erodált talajok, kedvezőtlen klímaviszonyok, stb).

Ilyen esetekben eredményesebb, vagy biztonságosabb mezőgazdasági hasznosítás lehet valamilyen agrárerdészeti rendszerre való átállás, illetve annak részeként fásítások létesítése a területen.

Az erdősültség, illetve fával, faállománnyal való borítottság növelése az ország trianoni határok közé szorítása óta folyamatosan kiemelt stratégiai célkitűzés. Ennek eredményeként hazánk erdősültsége 1925 óta 12%-ról 21%-ra emelkedett, amit az utolsó elfogadott erdőtelepítési program szerint néhány évtizeden belül 27 %-ig lenne indokolt emelni. Erre a potenciális termőföldterület rendelkezésre áll, de azok jellemzően magántulajdonban vannak.

Ez a gazdálkodási mód jövedelmező és fenntartható, ha jól csinálják – fotó: Soproni Egyetem

A földtulajdonosok és a földhasználók viszont a termőterületek hasznosítási módjáról a saját szempontjaik szerint döntenek, és összességében elmondható, hogy ma jellemzően inkább a mezőgazdasági művelés fenntartását választják. Az agrárerdészeti rendszerek, illetve az agrárerdészeti fásítások ötvözik a két területhasználati módot, így azok révén

az ország fával, faállománnyal való borítottsága úgy növelhető, hogy közben a mezőgazdasági termelés is fenntartható.

A fenti célok megvalósulásához azonban arra van szükség, hogy a gazdák megismerjék a többfunkciós mezőgazdálkodás sajátosságait és előnyeit, valamint az átálláshoz rendelkezésre álló beruházási típusú vidékfejlesztési támogatási lehetőségeket. Ebből a célból a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ szakmai közreműködésével országos tájékoztató rendezvénysorozatot szervez az alábbi időpontokban és helyszíneken:

- 2019. január 9., Sárvár,
- 2019. január 16., Kecskemét,
- 2019. január 17., Nyíregyháza.

A rendezvényeken való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a helyszínekre kattintva elérhető meghívón és regisztrációs felületen keresztül lehet.

 

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.