NAIK - Agrár-környezettudományi Kutatóintézet

NAIK - Agrár-környezettudományi Kutatóintézet

Az intézetről

A Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (NAIK) intézethálózatának tagjaként működő Agrár-környezettudományi Kutatóintézet (AKK) alaptevékenysége tudományos alap- és alkalmazott kutatás a mezőgazdasági technológiák kémiai, mikrobiológiai és genetikai biztonsága terén, valamint környezettudományi oktatás. A munka kiterjed szerves mikroszennyezők és transzgenikus összetevők környezeti monitorozására, környezeti és alkalmazott mikrobiológiai, valamint mezőgazdasági ökotoxikológiai vizsgálatokra.

Az AKK jogelődje az 1880-ban alapított Országos Filoxéra Kísérleti Állomás, a magyar mezőgazdasági tárca első kutatóintézete. Környezetanalitikai és ökotoxikológiai műhelye 2003-ban az MTA Növényvédelmi Kutatóintézetében alakult, 2011-ben – környezeti mikrobiológiai osztállyal bővülve – a Központi Környezet- és Élelmiszer-tudományi Kutatóintézetben folytatta működését, s 2014-ben vált a NAIK kutatóintézetévé.

A NAIK AKK kiemelt kutatási területei

 • Agrár-környezetbiztonsági kockázatok azonosítása és elemzése
 • Mezőgazdasági eredetű szerves mikroszennyezők (növényvédőszer-maradékok, mikotoxinok) és transzgenikus összetevők meghatározása környezeti (felszíni és talajvíz, talaj) és biológiai mintákban
 • Analitikai módszer- és műszerfejlesztés környezet- és vízszennyező vegyületek kimutatására
 • Komplex vízminősítést in situ megvalósító, fluorimetrián és lézeres plazma-színképelemzésen alapuló, moduláris műszercsalád fejlesztése
 • A komposzt mint „virtuális élőlény” vizsgálata genomikai, proteomikai és mikrobiológiai módszerekkel
 • Különleges környezetek, takarmány- és élelmiszerminták mikroorganizmus-közösségeinek feltérképezése
 • A kémiai növényvédelem és mezőgazdasági géntechnológia alkalmazásaihoz kapcsolódó ökotoxikológiai vizsgálatok
 • Mezőgazdasági eredetű szerves mikroszennyezők (bio)kémiai, biológiai fő- és mellékhatás-vizsgálatai
 • Géntechnológiai úton módosított (GM) növények környezetanalitikai, ökotoxikológiai és takarmányozási vizsgálatai
 • Élővizekbe kerülő Bt-kukorica hatása vízi élőszervezetekre
 • GM-növények és növényvédő szerek nemzetközi engedélyezési rendszereinek elemzése
 • Kutatások az ökológiai mezőgazdálkodás és az agroökológia elősegítésére

Az intézet kutatási egységei

 • Környezetanalitikai Osztály (osztályvezető: Dr. Mörtl Mária)
 • Környezeti és Alkalmazott Mikrobiológiai Osztály (osztályvezető: Dr. Kukolya József)
 • Ökotoxikológiai Osztály (osztályvezető: Dr. Takács Eszter)

A NAIK AKK jelenleg folyó nemzetközi kutatási projektjei

 • EU FP7 SPICED (2013-2016)
 • NATO SPS Biotox (2015-2018)

Részvétele nemzetközi szervezetekben

 • International Biosafety Clearing-House Organisation (Convention on Biological Diversity)
 • COST Agriculture, Biotechnology and Food Sciences Technical Committee
 • European Food Safety Authority (EFSA)
 • European Network of Scientists for Social and Environmental Responsibility (ENSSER)
 • Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)

Egyéb tevékenységek

 • Részvétel az egyetemi oktatásban és poszt-graduális képzésben (Szent István Egyetem, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem). A NAIK AKK működteti a Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar kihelyezett Ökotoxikológiai Tanszékét (tanszékvezető: Dr. Székács András)
 • Részvétel hatósági és szakértői testületekben (Géntechnológiai Eljárásokat Véleményező Bizottság, FM Növényvédelmi Bizottság, MTA Környezettudományi Elnöki Bizottság, GMO-Kerekasztal stb.)
 • Hazai és nemzetközi szakfolyóiratok szerkesztőbizottságában (BioRisk, Insects, Biokontroll, Biokémia)
 • A Magyar Ökotoxikológiai Társaság székhelye
   

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.