NAIK - Agrárgazdasági Kutatóintézet

NAIK - Agrárgazdasági Kutatóintézet

Az intézetről

Az 1954-ben alapított AKI ma Magyarország legjelentősebb agrárközgazdasági kutatóközpontja.

Az Intézet legfontosabb alaptevékeny­ségei az agrárgazdasággal kapcsolatos adat­gyűjtés és az erre alapozott szakpolitikai kuta­tási tevékenység.

Az Információs Rendszerek Főosztálya olyan uniós és hazai információs rendszereket működtet, mint a Tesztüzemi Rendszer (FADN), a Piaci Árinformációs Rend­szer (PÁIR) és az Agrárstatisztikai Információs Rendszer (ASIR).

A két kutatási főosztály a tényalapú szakpolitikai döntés-előkészítést támogatja munkájával.

Az AKI legfontosabb kutatási területei:

  • a fenntartható biomassza-alapú gazdaság működésének szakpolitikai értékelése;
  • természeti erőforrások kezelése a mezőgaz­daságban;
  • erőforrás-hatékony agrár-élelmiszer érték­láncok;
  • vidékfejlesztés és monitoring;
  • édesvízi akvakultúra fejlesztési lehetőségei.

A fent említett adatgyűjtési és kutatási tevé­kenységen túl egyre többször kap az Intézet megrendelést az ágazati szereplőktől innovatív döntéstámogató eszközök fejlesztésére.

Az AKI szerkezetileg három szakmai főosztályra tagolódik.

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.